Visitors
Current position: Home > Archive > Visitors

Name

Affiliation

Period

Office

E-mail

Host

Yi Zhou

Zhejiang Universtiy

12/25-2015/1/5

yizhou(at)zju.edu.cn

Shizhong Zhang

The University of Hong Kong

12/22-2015/1/5

shizhong.zhang(at)gmail.com

Ying Ran

Boston College

12/17-12/20

ying.ran(at)bc.edu

Jiangbin Gong

National University of Singapore

12/16-12/22

Chushun Tian

Douglas N.C.Lin

University of California, Santa Cruz

12/9-12/20

224

lin(at)ucolick.org

Laimei Nie

Stanford University

12/7-12/19

321

nlm(at)stanford.edu

Hong Yao

Jie Yuan

RWTH-Aachen University

12/1-12/13

304

phyyuan(at)gmail.com

Douglas N.C.Lin

University of California, Santa Cruz

11/22-11/26

lin(at)ucolick.org

Tianheng Han

University of Chicago

11/16-11/30

tianhenghan(at)gmail.com

Zheng-Xin Liu

Jiao Wang

Xiamen University

11/3-11/5

304

Chushun Tian

Shouwu Zhang

Columbia University

10/26-11/26

204

Jean Zinn-Justin

Institute de Physique Theorique, Centre de Saclay, France

10/26-11/3

304

Chushun Tian

RICHARD SCHMIDT

Harvard University

10/22-11/3

303

Zhenhua Yu

Jean-Claude Garreau

Laboratoire de Physique des Lasers, Atomes et Molécules – Université Lille 1, Villeneuve d’Ascq, France

10/10-10/24

304

Chushun Tian

Yi Zhou

Zhejiang University

10/7-10/8

321

yizhou(at)zju.edu.cn

Ue-Li Pen

Canadian Institute for Theoretical Astrophysics

10/13-11/15

210

pen(at)cita.utoronto.ca

Douglas N.C.Lin

University of California, Santa Cruz

10/4-10/12

204

lin(at)ucolick.org

Zhou Shi

Queens College of the City University of New York

9/14-9/21

304

Chushun Tian

Dahai He

Xiamen University

9/4-9/11

304

Chushun Tian

Xiwen Guan

WIPM, CAS

2014/8/24-9/7

210

xwe105(at)wipm.ac.cn

Xibo Zhang

JILA, University of Colorado at Boulder

8/24-9/9

321

xibo(at)jila.colorado.edu

Hui Zhai

Qi Zhou

Chinese University of Hong Kong

8/24-8/30

303

zqzhouqi(at)gmail.com

Hui Zhai

Douglas N.C.Lin

University of California, Santa Cruz

8/20-8/31

204

lin(at)ucolick.org

Ruihua He

Boston College

8/20-8/23

321

ruihua.he(at)bc.edu

Hong Yao

Zengqiang Yu

University of Trento, Italy

8/17-8/29

304

zqyu.physics(at)gmail.com

Hui Zhai

Stefan Natu

University of Maryland

8/17-8/29

321

natustefan(at)gmail.com

Hui Zhai

Shizhong Zhang

The University of Hong Kong

8/12-8/30

304

shizhong.zhang(at)gmail.com

Hui Zhai

Hossein Sadeghpour

Harvard University

7/23-7/26

Hui Zhai

Huili Han

WIPM, CAS

7/20-7/31

303

huilihan(at)wipm.ac.cn

Hui Zhai

Yu Shi

Fudan University

7/20-7/25

210

yushi(at)fudan.edu.cn

Bei Zeng

University of Guelph

7/19-8/5

321

zengbei(at)gmail.com

Hui Zhai

Naoto Nagaosa

RIKEN

7/16-7/19

303

nagaosa(at)ap.t.u-tokyo.ac.jp

Hae-Young Kee

University of Toronto

7/14-7/17

303

hykee(at)physics.utoronto.ca

Yong-Baek Kim

University of Toronto

7/14-7/17

303

ybkim(at)physics.utoronto.ca

Donna Sheng

California State University - Northridge

7/11-7/15

321

donna.sheng1(at)csun.edu

Peng Ye

PI

7/12-8/12

321

yphysics(at)gmail.com

Ran Qi

University of Maryland

7/10-8/10

204

qiran1983(at)gmail.com

Hui Zhai

Suk Bum Chung

IBS-CCES, Seoul National University

7/7-7/11

321

chung.sukbum(at)gmail.com

Shina Tan

Georgia Institute of Technology

7/6-8/16

304

shina.tan(at)physics.gatech.edu

Ziyang Meng

University of Toronto

7/3-7/10

303

ziyangmeng(at)googlemail.com

Yuanming Lu

Lawrence Berkeley National Laboratory

6/29-7/18

303

yuanming.lu(at)gmail.com

Jinfeng Jia

SJTU

6/30-7/5

321

jfjia(at)sjtu.edu.cn

Eduardo Fradkin

University of Illinois

6/30-7/7

304

efradkin(at)illinois.edu

Ying Liu

Pennsylvania State University

6/29-7/3

303

liu(at)phys.psu.edu

Yongshi Wu

Fudan University/University of Utah

2014/6/29-7/5

207

yswu(at)fudan.edu.cn

Xianhui Chen

USTC

6/29-7/5

321

chenxh(at)ustc.edu.cn

Cenke Xu

UCSB

6/30-7/20

304

xucenke(at)physics.ucsb.edu

Yizhuang You

UCSB

6/23-7/29

321

you.everett(at)gmail.com

Xiaoliang Qi

Stanford

6/23-7/14

303

xlqi(at)stanford.edu

Hong-Chen Jiang

Slac

6/30-7/5, 7/14-8/15

210

hongchen777(at)gmail.com

Sung-Sik Lee

Mcmaster/PI

6/22-7/2

303

slee(at)perimeterinstitute.ca

A. Zee

UCSB

6/21-6/26

207

zeeitp(at)gmail.com

Liang Fu

MIT

6/21-6/24, 7/1-7/8

304

liangfu(at)mit.edu

Yingmei Liu

Oklahoma State University

2014/6/18

yingmei.liu(at)okstate.edu

Jiawei Mei

PI

2014/6/10-7/28

321

jmei(at)perimeterinstitute.ca

Ganapathy Baskaran

PI

2014/6/9

303

baskaran(at)imsc.res.in

Zheng-Yu Weng

Shizhong Zhang

The University of Hong Kong

2014/5/25-5/29

304

shizhong.zhang(at)gmail.com

Hui Zhai

Guangwu Xu

University of Wisconsin-Milwaukee

2014/5/21-7/20

201

gxu4gm(at)gmail.com

Xiaoyun Wang

Yshai Avishai

Ben-Gurion University, Israel

2014/5/21

303

yshai(at)bgu.ac.il

Zheng-Yu Weng

Yong Xu

Stanford University

2014/5/14-8/24

315

xuyong01(at)gmail.com

Shoucheng Zhang

Dong Lai

Cornell University

2014/5/14-5/22

204

dong(at)astro.cornell.edu

Renbao Liu

Chinese University of Hong Kong

2014/5/12-5/14

203

renbaoliu(at)gmail.com

Chen Ning Yang

Xuening Bai

Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics

2014/5/8-6/1

203

xbai(at)cfa.harvard.edu

Suk Bum Chung

IBS-CCES, Seoul National University

2014/5/5-5/9

321

chung.sukbum(at)gmail.com

Hong Yao

Luyang Wang

Florida State University

2014/4/30-5/2

321

lw07c(at)my.fsu.edu

Hong Yao

Cai Zi

Ludwig-Maximilians Universitat Munchen

2014/4/27-5/4

304

Z.Cai(at)physik.uni-muenchen.de

Hui Zhai

Bobo Wei

Chinese University of Hong Kong

2014/4/23-4/29

303

bbweiphy(at)gmail.com

Tin-Lun Ho

Li Sheng

Nanjing University

2014/4/17-4/18

321

shengli(at)nju.edu.cn

Hong Yao

Douglas N.C.Lin

University of California, Santa Cruz

2014/4/12-5/20

204

lin(at)ucolick.org

Yuanbo Zhang

Fudan University

2014/4/8-4/10

303

zhyb(at)fudan.edu.cn

Hong Yao

Yi-Fei Wang

Zhejiang Normal University

2014/4/1-4/12

321

wangyf(at)gmail.com

Hong Yao

Qi Zhou

Chinese University of Hong Kong

2014/3/20-3/23

304

zqzhouqi(at)gmail.com

Hui Zhai

Chen Fang

University of Illinois at Urbana-Champaign

2014/3/16-3/19

321

chenf(at)illinois.edu

Haizhou Lu

The University of Hong Kong

2014/3/16-3/28

303

luhaizhou(at)gmail.com

Hui Zhai

Douglas N.C.Lin

University of California, Santa Cruz

2014/3/14-3/28

204

lin(at)ucolick.org

Yi-Jun Yao

Fudan University

2014/3/12

yjyao.fudan(at)gmail.com

Chushun Tian

Yidun Wan

Perimeter Institute for Theoretical Physics, Canada

2014/2/17-2/21

wanandhe(at)outlook.com

Zhengxin Liu

Wenxing Nie

University of Tokyo, Japan

2014/2/16-2/20

wenxing.nie(at)gmail.com

Wei Chen

McGill University, Canada

2014/1/1-1/9

321

chenweiuw(at)gmail.com

Previous:IASTU visitors in 2015

Next:IASTU Visitors in 2013

Photo News

more +

Hot News

more +