Graduated Students
Current position: Home > Alumni > Graduated Students

Xudong Dai(2017-2024,currently in the Hong Kong University of Science and Technology)

Xiaochen Sun (2018-2023, Princeton University)

Zhenda Xie (2018-2023 )

Zhengzhi Wu (2018-2023, currently in Tulane University )

Fei Song (2018-2023, currently in KITS)

Chang Liu (2018-2023, currently in National University of Singapore )

Yunhao Li (2018-2023)

Jialiang Hua (2018-2023 )

Bowen Chen (2017-2023, currently in University of Warsaw)

Gongwang Yan (2017-2023)

Tianshuo Cong (2017-2023, currently in Tsinghua University)

Haoxiang Guo (2017-2022, currently in Shanghai Mihoyo Tianming Technology Co., Ltd )

Wentan Xue (2017-2022, currently in National University of Singapore)

Yanbing Wu (2014-2022)

Bingyou Dong (2017-2022)

Sen Li (2016-2022)

Chunyu Sun (2015-2022, currently in Institute of Automation, CAS )

Zhuliang Yao (2017-2022, currently in UBIQUANT )

Yu Deng (2017-2022)

Congming Wei (2016-2022, currently in Beijing Institute of Technology)

Zizhi Wang (2017-2022)

Wenjie Ye (2015-2021, currently in SenseTime)

Like Ma (2015-2021, currently in WeRide)

Xue Zhang (2016-2021)

Shixin Zhang (2016-2021, currently in Tencent Technology)

Yadong Wu (2016-2021, currently in Fudan University)

Xin Chen (2016-2021, currently in Max Planck Institute)

Shuai Chen (2016-2021, currently in The Hong Kong University of Science and Technology)

Zuzhang Lin (2016-2021, currently in The University of Hong Kong)

Xun Cai (2015-2021, currently in Institute of Physics, CAS)

Bohai Li (2014-2020, currently in Kavli Institute for Theoretical Sciences, UCAS)

Rongyang Sun (2015-2020, currently in Kavli Institute for Theoretical Sciences, UCAS)

Jianhao Zhang (2015-2020, currently in The Chinese University of Hong Kong)

Yanting Cheng (2015-2020, currently in Kinki University)

Xiaoyu Liu (2014-2020, currently in University of Toronto)

Bin Dai (2013-2020, currently in currently in Beijing Samsung Telecom R&D Center)

Chunhuan Zhao (2013-2020, currently in Beijing Huawei Digital Technologies Co., Ltd.)

Lingyue Qin (2017-2019, currently in IASTU)

Pengfei Zhang (2015-2019, currently in Caltech)

Ning Sun (2015-2019)

Shaokai Jian (2014-2019, currently in the University of Maryland)

Ce Wang (2014-2019, currently in IASTU)

Ren Bi (2014-2019, currently in Hangzhou Xuejun High school)

Shangqiang Ning (2014-2019, currently in the University of Hong Kong)

Chong Wang (2014-2019, currently in Carnegie Mellon Univ)

Dan Li (2014-2019, currently in The Open University of China)

Chao Feng (2013-2019, currently in Ministry of Science and Technology of China)

Yilong Liu (2012-2019, currently in Momenta)

Liyi Zhao(2012-2019, currently in United Imaging)

[ 1 2 3 ]