Postdoc
Current position: Home > Staff > Postdoc

Name

Research

Entry Time

Advisor

Tel.(627+)

Emai

Qi Gu Physics 2021.7 Hui Zhai 95157 qi.gu(at)pku.edu.cn
Bo Li Physics 2021.7 Zhong Wang 84505 boliwalker(at)outlook.com
Fan Yang Physics 2021.11 Hui Zhai 95157 paullsc123(at)gmail.com
Yixu Wang Physics 2022.10 Bartek Czech 89589
12307110143(at)fudan.edu.cn
Xin Wang Cryptology 2022.11 Sisi Duan
starlywang(at)163.com
Weixiao Wang Astrophysics 2022.12 Xuening Bai 89589 wyyx963(at)gmail.com
Changyan Wang Physic 2022.12 Hui Zhai 95159 wangchangyan1992(at)gmail.com
Rujia Li Cryptology 2023.1 Sisi Duan 84505 rujia.research(at)outlook.com
Bei Xu Physic 2023.3 Hui Zhai 95159 xubei0903(at)163.com
RICARDO ESPINDOLA ROMERO Physic 2023.3 Bartek Czech 89589 ricardo.esro1(at)gmail.com
Tianshuo Cong Cryptology 2023.7 Xiaoyun Wang
iskysure(at)yeah.net
Yi Chen Cryptology 2023.7 Xiaoyun Wang
chenyi2023(at)tsinghua.edu.cn
Hanteng Wang Physic 2023.9 Hui Zhai 95159 hantengwang.physics(at)gmail.com
Zhaoxin Yang Cryptology 2023.10 Sisi Duan
zhaoxin_yang(at)tsinghua.edu.cn
Xuyao Hu
Physic 2023.11 Zhenbin Yang 89589 xuyao_hu(at)tsinghua.edu.cn
MORI SHOJI Astrophysics 2023.12 Xuening Bai
shoji9m(at)gmail.com
Cong Zhang Cryptology 2024.1 Xiaoyun Wang

zhangcong(at)mail.tsinghua.edu.cn

Zhengzhi Wu Physic 2024.4 Hong Yao
wuzhengzhi(at)mail.tsinghua.edu.cn
Chao Xu Physic 2024.6 Yingfei Gu
xu-chao(at)mail.tsinghua.edu.cn