Postdoc
Current position: Home > Staff > Postdoc

Name

Research

Entry Time

Advisor

Tel.(627+)

Emai

Zhiyuan Yao

Physics

2018.11

Hui Zhai

95157

zhiyuan.yao@me.com

Lingyue Qin

Cryptology

2019.7

Xiaoyun Wang

84505

qinlyue@163.com

Pinghui Huang

Astrophysics

2019.9

Xuening Bai

89589

phhuang@mail.tsinghua.edu.cn

AOYAMA YUHIKO

Astrophysics

2019.9

Xuening Bai

89589

yaoyama@eps.s.u-tokyo.ac.jp

Lei Pan

Physics

2019.10

Hui Zhai

95157

panlei@iphy.ac.cn

Tianshu Deng

Physics

2019.10

Hui Zhai

95157

sky2010@mail.ustc.edu.cn

Peng Xu

Physics

2020.1

Hui Zhai

95157

physicalxupeng@whu.edu.cn

Boxin Zhao

Cryptology

2020.7

Xiaoyun Wang

84505

boxinzhao@mail.sdu.edu.cn

Jiucai Wang

Physics

2020.9

Hong Yao

84505

wangjiucai@ruc.edu.cn

Guangyu Sun Physics 2021.7 Hong Yao 84505
gysun93@163.com
Qi Gu Physics 2021.7 Hui Zhai 95157 qi.gu@pku.edu.cn
Bo Li Physics 2021.7 Zhong Wang 84505 boliwalker@outlook.com
Chuan Chen Physics 2021.9 Zhengyu Weng 84505 chuanchen@tsinghua.edu.cn
Chengshu Li Physics 2021.10 Hui Zhai 95157 lichengshu272@gmail.com
Yiming Wu Physics 2021.10 Hong Yao 89589 wuxx1693@umn.edu
Fan Yang Physics 2021.11 Hui Zhai 95157 paullsc123@gmail.com


Photo News

more +

Hot News

more +